Sunday, December 4, 2016

SIH0 norm 1.2.0

Normen har uppdaterats till version 1.2.0.

Nytt är stöd för 3-skens spår H0/H0e. Det medför att vid 3-skensspår krävs större utrymme kring spåret då det skall finnas plats för normalspåriga vagnar som transporteras på överföringsvagnar eller rullbockar.


2017-05-13: korrigerat gammal länk till dokumentet

Sunday, February 1, 2015

Sunday, August 24, 2014

SIH0 modulidéer

Har lagt upp en sida för idéer till SIH0 moduler .
Sidan kommer att fyllas på med fler idéer allteftersom.

Sunday, February 10, 2013